ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗ

ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗ

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ೭೫ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ #ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ_ಕನ್ನಡಿಗ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಗಲ ಸಾರಿದ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.

top